Bedrijven

Breadline Africa zoekt bedrijven en instellingen die graag willen investeren in een omgebouwde zeecontainer. Deze container mag op een plaats komen te staan die u wilt. Klik hier om te zien welke bedrijven u zijn voor gegaan. Als u een project ziet dat u graag wilt ondersteunen, neem dan in Nederland gerust contact op met Nancy van Bilsen (info@breadline-africa.nl) of rechtstreeks in Zuid-Afrika met Marion Wagner, director@breadlineafrica.org.za

Met de sponsoring van een voorschoolse educatieve opvang- of bibliotheekcontainer heeft u een prima mogelijkheid om met uw bedrijfsnaam een goede sier te maken. Veel containers zijn vanaf de weg zichtbaar. Breadline Africa assisteert u bij het opzetten van een daarop aansluitende digitale PR campagne.

 

Breadline Africa Bibliotheekcontainer

Corporate Get involved Branding Opportunities Library

Voorschoolse Educatieve Opvang

ECD Branding Opportunity


Projecten die uw steun nodig hebben


Somila Community Educare Centre

Het Somila Community Educare Centre staat in de landelijke omgeving bij het plaatsje Alice in de Oostkaap. Dit centrum werkt in een vervallen, van klei gemaakt huis met een lekkend dak en is ronduit een gevaarlijke plek als het er flink waait. Achttien kinderen maken gebruik van deze voorziening, zonder keuken of toilet. Er is een dringende noodzaak om het gevaarlijke onderkomen te vervangen voor stevige, omgebouwde zeecontainers zodat die kunnen dienen als klaslokaal, keuken en toiletvoorziening. Het dorpshoofd heeft een plek weten te reserveren, dichtbij waar het oude gebouw nu staat en zo ziet de plek er uit waar het nieuwe gebouw kan komen te staan.

Manci Educare Centre

De nederzetting Tsolo staat in de gemeente van Mhlontlo in de Oostkaap. Het Manci Educare Centre functioneert vanuit een losstaand gebouwtje in het dorpje Lotana in Tools. Het centrum kent twee leerkrachten die zorgen en les geven aan twintig kinderen. Dit is de enige vorm van voorschoolse educatieve opvang in het dorpje en het staat er al zeven jaar. Er is grote behoefte om meer kinderen te kunnen helpen zodat veel jonge moeders daar profijt van hebben. Zij volgen zelf scholing en kunnen zo zoeken naar werk of andere bronnen van inkomsten terwijl hun kinderen op school zitten. Om het centrum te laten floreren heeft het Manci Educare Centre behoefte aan tot klaslokaal, bibliotheek en toiletgebouw omgebouwde zeecontainers

Mzamomhle Educare Centre

Frankfort is een stadje in de gemeente Amathole in de provincie Oostkaap. Daar staat het Mzamomhle Educare Centre, dat in 2012 is gestart met acht kinderen en sindsdien is het uitgegroeid tot drieëndertig kinderen. De voorziening neemt kinderen tussen de één en vijf jaar op, heeft twee leerkrachten en een kokkin die de maaltijden thuis zelf klaarmaakt omdat er geen keukenfaciliteit is. De school heeft een nieuwe plek toegewezen gekregen voor nieuwbouw maar heeft geen geld omdat de meeste ouders geen werk hebben en daarom geen schoolgeld kunnen betalen. Er is dringend behoefte aan een veilige en stevig gebouwde school van omgebouwde zeecontainers.

Lingelethu Child Care Centre

Middledrift is een klein plaatsje, zo’n negentig kilometer ten noordoosten van East London in de Oostkaap. Langs de snelweg R63, in het landelijke gebied van Nggele, ligt Lingelethu Child Care Centre dat plaats biedt aan vijfendertig kinderen. Deze voorschoolse educatieve opvang werd in 2007 opgericht door een groep dorpelingen die zich zorgen maakten over de gezondheid- en welzijnsvoorzieningen voor hun kinderen. Het schooltje is gehuisvest in een vervallen gemeenschapshuis met grote scheuren in de muur, zodat het er onveilig is voor kleine kinderen. Een ruim, veilig gebouw dat bestaat uit omgebouwde zeecontainers biedt voor de kinderen die naar Lingelethu Child Care Centre gaan, klaslokalen, toiletvoorzieningen en een keuken.

 

Kebaratile Child Care

Kebaratile Child Care staat in de township Tsakane, ten zuiden van Kaapstad. Sinds de start in 2013 biedt het centrum opvang voor vijfendertig kinderen en heeft het drie onderwijzers en een wachtlijst van nog eens zesendertig kinderen. Omdat er onvoldoende ruimte is, staan deze kinderen op een wachtlijst terwijl maar een beperkt aantal alternatieven voor hen is. Zoals bij vele van dit soort voorzieningen, wordt er een kleine bijdrage van de ouders verwacht maar door de hoge werkloosheid kunnen slechts enkelen dat opbrengen. Zij vragen om twee tot klaslokaal omgebouwde zeecontainers.

 

Sakhikamva Support Group

Sakhikamva is in 2010 opgericht door zeven vrouwen met als drijfveer mensen met HIV en AIDS te helpen. Drie programma’s zijn er actief: HIV/AIDS Support, Jeugd Ontwikkeling en  Vaardigheden leren. Sinds 2010 hebben er ook vele andere activiteiten plaats gevonden zoals lessen in zelfredzaamheid, ouderschap en werken met computers.

Er is momenteel bij de Sakhikamva Support Group beperkt plaats voor de vijftien kinderen, vijftien jongeren en twintig vrouwen die er dagelijks komen. Er is een behoefte aan uitbreiding en creëren van meer ruimte waar de activiteiten veilig kunnen plaatsvinden. De huidige behuizing is klein, benauwd en belemmert activiteiten. Men vraagt om een grote omgebouwde container zodat ze verder kunnen.

Kancane Kancane Crèche

Deze crèche is gestart in januari 2009, staat onder leiding van Nelisiwe Mtetwa en telt vijfenzestig kinderen in de leeftijd tussen de achttien maanden en vijf jaar die hier dagelijks komen. In het Zulu betekent Kancane Kancane ‘beetje bij beetje’ of ‘langzaam’ en het dorpje Bhekuzulu staat in Vryheid, het noordelijk deel van KwaZulu Natal.
De crèche werkt vanuit een gehuurd huis dat uit klei is opgetrokken en waarbij het binnen door de vele lekkages, erg nat wordt als het buiten regent. Er is geen water of elektra en er wordt gekookt op een gasstel. Niet alle ouders kunnen het maandelijks bedrag van ZAR50 (€ 3,30) voor hun kinderen betalen. Nelisiwe Mtetwa heeft van de dorpsoudste een gratis plekje toegewezen gekregen voor een omgebouwde zeecontainer, niet ver van waaruit zij nu werken.

Inkosi Ikhona Crèche

Inkosi Ikhona Crèche werd in de township Osizweni-A (Amajuba district in Newcastle, Kwazulu Natal) 2008 geopend. Deze voorschoolse opvang staat op het grondgebied van de kerk. Het hoofd zorgt voor achtenzestig kinderen in de leeftijd tussen de drie maanden en vier jaar.
Deze crèche is van maandag t/m vrijdag tussen 06:00 en 17:00 uur open. Ze werkt vanuit een hoekje in de kerk wat echter veel te klein is en de kerk heeft daarom een deel van haar grondgebied aangewezen als locatie voor een betere behuizing.

Emgazini Crèche

In 2008 startte Makhosazana Ntshangashe met ochtendprogramma’s voor kinderen waarvan de ouders overdag naar het werk zijn of werk zoeken in het nabij gelegen Newcastle. Vanuit haar huis runt zij de crèche waarbij zij de ruimte deelt met haar eigen vier kinderen en echtgenoot. De crèche is open van 06:00 tot 16:00 uur en telt momenteel vijfenzeventig kinderen die allen jonger dan vijf jaar zijn.
Het maandbedrag is ZAR80 (ongeveer € 5,75) maar niet iedere ouder kan dat betalen. In februari 2014 sponsorde het Departement van Publieke Werken een klein parkje voor de kinderen waar Makhosazana Ntshangashe een klein moestuintje begon en spinazie, bieten en kool kon gaan telen. Er is water en elektra. Het enige dat nog ontbreekt is een keuken.

Khethokuhle Educare Centre

In de East Bourne Farm regio van Osizweni in Newcastle begon het Khethokuhle Educare Centre dat de zorg op zich nam van weeskinderen en andere kwetsbare kinderen. Momenteel is het uitgegroeid tot een klein centrum met vijftig kinderen in de leeftijd tussen achttien maanden en vier jaar. Khethokuhle worstelt om haar bestaan ten gevolge van de beroerde conditie van het gebouw en dreigt haar erkenning die door het Departement van Sociale Ontwikkeling toegekend is, kwijt te raken.
Het gebouw heeft allerlei gaten en kieren en tijdens het natte seizoen lekt het overal langdurig water waardoor er vochtige lucht ontstaat waarvan kinderen ziek worden. Het stuk grond waarop het centrum staat is geschonken door de dorpsoudste. Dagelijks krijgen de kinderen hier een lunch wat vaak de enige maaltijd is die ze op een dag krijgen.

Thathezakho Crèche

In de gemeente Indaka staat in het dorpje Vaalkop (Wasbank) de Thathezakho Crèche. Deze voorschoolse opvang zorgt met twee leerkrachten tussen 07:00 en 15:00 uur voor achtendertig kinderen in de leeftijd tussen de een en vijf jaar. De maandelijkse contributie bedraagt ZAR30 (ongeveer € 2,15) dat niet door iedereen betaald kan worden door de hoge werkloosheid. Thandi Magudulela is het hoofd van de crèche.
Het dorpshoofd doneerde zijn woonplek aan de crèche toen hij zelf naar een andere locatie verhuisde. Er wordt op een parafine-kookstel gekookt. In december 2015 loopt de erkenning door het departement van Sociale Ontwikkeling af en Thandi vreest dat die niet vernieuwd wordt omdat de conditie van het gebouw te slecht is om kinderen te herbergen. Ze heeft het budget niet om het gebouw op te knappen. Op deze plek is er dringende behoefte aan een volledig ingerichte voorschoolse opvang (klaslokaal, keuken en toiletvoorziening).

Eyethusonke Crèche

De Eyethusonke Crèche staat in Matiwane, KwaZulu Natal en is gehuisvest in een klaslokaal van basisschool Matiswaneskop. Het telt achtenveertig kinderen en staat onder leiding van drie leerkrachten. De crèche werd in 2010 voor een paar kinderen opgericht maar groeide al snel tot de huidige omvang. Eyethusonke vecht voor haar erkenning door het Departement van Sociale Ontwikkeling omdat het klaslokaal niet aan de eisen voldoet.
De basisschool heeft het klaslokaal zelf nodig en kan geen opvang voor jongere kinderen bieden. Nu staat de deadline om naar een andere locatie te verhuizen op december 2015. Eyethusonke heeft inmiddels een stuk grond toegewezen gekregen, naast de weg die naar de school leidt maar ze heeft geld niet om het gebouw te plaatsen. De crèche vraagt aan ouders om een maandelijkse contributie van ZAR15 (€ 1,00). Er is aanvraag ingediend voor een volledig ingerichte voorschoolse opvang.

Intokozo Yethu Crèche

In 2008 is de Intokozo Yethu Crèche opgericht en staat in Endingeni van het landelijke Uthukela District. Het hoofd van de crèche huurt het gebouw voor een maandelijks bedrag van ZAR400 (ongeveer € 29,00) van iemand die in Durban werkt. De huiseigenaar heeft laten weten dat de crèche weg moet omdat hij in 2016 gaat verhuizen naar een plaats die dichter bij zijn werk is.
Intokozo Yethu telt achtenzeventig kinderen. De dorpsoudste heeft een mooie lap grond voor de nieuwe plek van de crèche aan hen toegewezen maar het geld ontbreekt voor een gebouw. Er is een aanvraag ingediend voor een voorschoolse opvang.

Vukuzakhe Preschool and Crèche

Deze crèche staat in Matiwaneskop, Kwazule Natal. Er zijn negenentwintig kinderen in de leeftijd tussen de een en vier jaar en de maandelijkse contributie bedraagt slechts ZAR50 (€ 3,60). Vanuit een éénkamer gebouw functioneert de crèche met twee leerkrachten maar er is geen elektra aanwezig.
Dagelijks wordt de kinderen een maaltijd verstrekt die op een gastoestel van een van de buurtbewoners is klaargemaakt, op vijftien minuten loopafstand van de crèche. Het centrum heeft door de slechte behuizing geen officiële erkenning gekregen van het Department van Sociale Ontwikkeling omdat er WC noch keuken is. Er is dringend behoefte aan tot een keuken en WC omgebouwde zeecontainers.

Thuthukani Crèche

In 2014 bouwde de gemeente van Ladysmith een klein gemeentehuis in het landelijke gebied Mathondwane van Driefontein. Thuthukani Crèche gebruikt dit gemeentehuis dat eigenlijk voor het doel ongeschikt is omdat er maar één ruimte is, geen toiletten zijn en geen elektriciteit.
Er is sterke behoefte aan een betere behuizing van de crèche omdat er tijdens werkdagen voor vijfenzestig kinderen onder de vijf jaar wordt gezorgd en de maaltijden worden bereid op een parafine kooktoestel. De maandelijkse contributie bedraagt ZAR50 (ongeveer € 3,60) wat slechts door enkele ouders betaald kan worden. Wat men nodig heeft zijn onderwijskundige materialen zoals speelgoed, een speeltuintje en matrasjes voor de kinderen om ’s middags een dutje te kunnen doen. Daarbij zijn er toiletten nodig.

Cool Kidz Crèche

In Sectie A van Ezakheni, Kwazule Natal runt Thembile Khumalo sinds 2010 vanuit een hut in haar achtertuin een crèche met de naam Cool Kidz. Het telt op dit moment zevenendertig kinderen in de leeftijd tussen de vijf maanden en vijf jaar. De helft van de ouders is in staat de maandelijkse ZAR60 (ongeveer € 4,32) te betalen.
Thembile’s crèche is niet erkend door het Departement van Sociale ontwikkeling omdat er vanuit één ruimte wordt gewerkt die als onveilig en onzeker wordt bestempeld. Thembile heeft al een stuk land toegewezen gekregen voor de plaatsing van een veel beter gebouw maar het ontbreekt haar aan geld en kennis. Het beoogde stukje land is echter bezaaid met grote rotsstenen. De gemeenschap heeft beloofd de rotsstenen weg te halen zodra men wil gaan beginnen. Themble heeft een volledig ingerichte voorschoolse opvang nodig.

Lwazi Crèche

Mevrouw Malinga richtte in 2007 in Ezakheni, Sectie B in de Ukhahlamba region van Kwazulu Natal de Lwazi Crèche op. Vandaag de dag telt het negenenvijftig kinderen in de leeftijd van onder de vijf jaar. Het gebouw waar ze momenteel gehuisvest zijn, kost maandelijks ZAR350 (ongeveer € 25,00) en de huur loopt af op januari 2016.
Het gebouw zelf is incompleet en onveilig voor de kinderen die er dagelijks komen en daarom is de weg om officieel erkend te worden door het Departement van Ontwikkeling nog erg lang. Mevrouw Malinga heeft al een ander stuk land toegewezen gekregen maar ze heeft geen geld om wat dan ook te beginnen. Een goed ingerichte voorschoolse opvang zou al haar kinderen inclusief hun toegewijde verzorgers, kunnen huisvesten.

Siyathuthuka Crèche

Vijfenzeventig kinderen, drie leerkrachten, een kok en een tuinman maken gebruik van de Siyathuthuka Crèche die in 2004 is gestart. Het staat in Ezakheni, Section E, in Kwazulu Natal en de maandelijkse contributie bedraagt ZAR80 per kind ongeveer € 5,75). De energiemaatschappij Eskom schonk de kinderen een speeltuin.
Het centrum heeft een kleine moestuin waar groenten verbouwd worden om de kinderen te voeden. De crèche heeft slechts één spoel WC’tje. Zij vragen om een keuken en een fatsoenlijke toilet.

Thokoza Crèche

Ntombifuthi Slalisa richtte de Thokoza crèche in St. Chads in Kwazulu Natal in 1994 op. Het is inmiddels uitgegroeid tot vijfentachtig kinderen in de leeftijd tussen de zes maanden en vijf jaar. De maandelijkse contributie bedraagt ZAR70 (ongeveer € 5,00).
Hun officiële erkenning door het Departement van Sociale Ontwikkeling loopt in augustus 2016 af en kan slechts verlengd worden als er voor die tijd een separate keuken wordt gebouwd.
Het centrum heeft een eigen moestuin die de plaatselijke bevolking bedient alsmede de kinderen van de crèche. In 2010 schonk de energiemaatschappij Eskom hun een speeltuin. Het centrum is van 07:00 tot 17:00 uur open, ook tijdens feestdagen. Zij vragen om een tot keuken omgebouwde container.

Nethezeka Crèche

In 2014 overleed onverwachts door ziekte het hoofd van de Nethezeka Crèche en Kwenzeleni Hlatswayo bleef achter met de zorg over vijfentwintig kinderen.
De crèche staat in Afdeling 27 van St. Chads Mission in de regio Umnambithi en is gehuisvest in een gehuurd huis maar de eigenaar wil er zelf weer in december 2015 intrekken. Ze hebben al een ander stuk land maar het ontbreekt hen aan de financiën om er iets te bouwen. Ze zijn officieel erkend door het Departement van Sociale Ontwikkeling en ze hebben behoefte aan een volledig ingerichte voorschoolse opvang.


 

 

Scholen die uw steun kunnen gebruiken (bibliotheken)


Mohlodi Primary School – Gauteng

Gelegen in de township Thokoza, ten zuiden van Johannesburg, heeft openbare basisschool Mohlodi de hulp van Breadline Africa ingeroepen om een bibliotheek bij de school te plaatsen. De meer dan negenhonderd kinderen komen van de nederzettingen van Palmbridge, greenfield en Kwanela waar de werkloosheid hoog is en de hulpmiddelen zeer beperkt. De school groeit en kantoortjes worden ingericht als klaslokaal en keukens om te voldoen aan de vraag.

Het Departement van Onderwijs plaatst de school in de derde categorie op een armoedeschaal wat betekent dat de school een ernstig tekort heeft. Ondanks de economische en sociale uitdagingen is de school gemotiveerd om al het fantastische werk dat ze doet, zeker te stellen. In de jaarlijkse rapportages toont de school een gestage maar geleidelijke vooruitgang in alfabetisering wat een sterke betrokkenheid bij de kinderen bewijst. Als voorbereiding op de komst van de bibliotheek hebben ze al in concept een schema van openingstijden opgesteld en drie mensen als  bibliothecaris aangesteld.


Vukukhanye Primary School – Western Cape

De basisschool Vukukhanye werkt in de geest van ‘de ochtendstond heeft goud in de mond’. De school staat in de buitenwijk van de township Gugulethu, aan de rand van Kaapstad. Het hoofd van de school, de heer Michaels is verantwoordelijk voor vijfhonderdzevenenzeventig leerlingen in de leeftijd van zes tot dertien jaar. Met de bibliotheek wil de school dat de leerlingen meer gaan lezen en een onderzoekende geest ontwikkelen.

Als onderdeel van het verzoek aan Breadline Africa heeft de school al een openingstijdentabel opgesteld en gedragsregels voor de bibliotheek voorbereid. Ze verplichten zichzelf om de investering te ondersteunen met de benodigde systemen zodat de bibliotheek volledig deel zal uitmaken van de school.

 


Kwethu Primary School – Kwazulu Natal

Kwethu Primary School is te vinden in het Amajuba District van Kwazulu Natal. Met bijna achthonderd leerlingen in de leeftijd tussen zes en veertien jaar, dient het de township.

Hun visie op de bibliotheek is:

‘een cultuur van bibliotheekgebruik bij leraren en leerlingen bij te brengen en optimaal gebruik te maken van de bibliotheekvoorziening, die deel uitmaakt van de leergang, door het aanbieden van een volledig functionele schoolbibliotheek’.

Ze hebben al een betonnen fundering voor de bouw van een bibliotheek gestort en hebben zowel een docent als een ouder aangesteld als bibliothecaris die verantwoordelijk zijn voor het beheer en  de instandhouding. In 2013 hebben de derde klas leerlingen een alfabetiseringspercentage van 38% behaald, wat onderstreept dat er echt nog meer moet worden geïnvesteerd. De school heeft een rijke boekenomgeving nodig om zowel de leraren als de leerlingen te ondersteunen.

 


Glenwoods Primary School – North West

Opgericht in 1978, is basisschool Glenwoods een zogenaamde 20% school, gelegen in de Echoberry Boerderij bij Boekfontein. De tweehonderdvijftig ingeschreven kinderen komen van de Boekfontein nederzetting, waar een beperkte vorm van bijstand het belangrijkste deel van het inkomen is.

Als ze een bibliotheek krijgen, worden het schoolhoofd en een onderwijzer daarvoor verantwoordelijk.

Glenwoods is er klaar voor om met uitgebreide ondersteuningsmechanismen schoolrijpe kinderen te ontwikkelen, die als aanvulling dienen op het lesprogramma; daarvoor maakt het mede gebruik van het Tsosoloso Programma dat beheerd wordt door een organisatie die alfabetiseringsprogramma’s op scholen invoert.

Als aanvulling op de bestaande middelen voor alfabetisering op schoolniveau, hoopt de school op een aparte bibliotheek van Breadline Africa, waar leerlingen een meer gevarieerd aanbod van educatieve  bronnen kunnen gebruiken om hun leerervaringen te verrijken en hen een onderzoekende instelling bij te brengen.

 


Nqiwaneni Primary School – Kwazulu Natal

In de township Kwamsang van Mtubatuba in Kwazulu Natal, telt basisschool Nqiwaneni duizend tweehonderdenvijfenzestig kinderen in de leeftijd tussen vijf en vijftien jaar. De schoolleiding richt zich op het creëren van een cultuur van lezen door leerlingen in alle fasen van hun alfabetisering te ontwikkelen en te stimuleren. Ze gelooft dat ‘lezen een mijlpaal is in het leren als geheel’.

Na schooltijd wordt de school gebruikt voor volwasseneneducatie. Een bibliotheek zal dus een meervoudige bestemming krijgen. De school is goed in de gemeenschap ingebed en men realiseert zich het potentieel van de leerbronnen als iedereen er gebruik van kan maken.

Met een bibliotheek kunnen alle leden van de gemeenschap daar beter van worden.

 


Debe Valley Primary School – Eastern Cape

Basisschool Debe Valley werd door een boer in Debe Valley, Oostkaap in 1943 opgericht, toen met vier klassen. De school had geen schoolmeubilair, de kinderen zaten op de grond en de leraren schreven op de muren omdat er geen schoolbord was.

De school heeft nu tweehonderdacht ingeschreven leerlingen en met in 1977, dankzij de giften van de gemeenschap, gebouwde klaslokalen,. Ofschoon de meeste ouders amper opleiding hebben genoten, hechten ze veel waarde aan onderwijs, moedigen ze hun kinderen aan en zweren zij onwrikbare trouw aan de school.

De school heeft slechts honderd leesboeken wat veel te weinig is om er echt iets mee te kunnen doen. Desondanks is de school er in geslaagd vanaf 2011 de schoolprestaties te verhogen. Breadline Africa ziet in de kwaliteit van de schoolleiding de sleutel tot het effectieve gebruik van de geïnvesteerde middelen.

 


Zamani Primary School – Mpumalanga

Aan de White River in de provincie Mpumalanga staat basisschool Zamani. Deze staat aangeschreven als een zogenaamde ’20% armoedeschool’ en de ouders kunnen het minimum maandbedrag van ZAR200 (grofweg €1,25) aan schoolgeld niet betalen. Het schoolhoofd weet dat een Breadline Africa bibliotheek een groot verschil zal maken voor de leerlingen, onderwijzers en de gemeenschap:

 • ze krijgen toegang tot veel meer leesmateriaal;
 • analfabetisme en leesbarrières worden beslecht;
 • het lesprogramma van de school wordt ondersteund met extra lesmateriaal;
 • er worden onderzoeksvaardigheden aangeleerd;
 • er komt toegang tot verschillende soorten leesmateriaal, zoals tijdschriften, videos, muziek, etc.

 

Mphe-Thuto Primary School – Magaliesberg, Gauteng

Mphe-Thuto Primary is a farm public school situated in the semi-rural area of Magaliesberg. It accommodates 871 learners in 19 classrooms. The teachers are always going the extra mile in providing quality education with limited resources. The school lacks facilities such as laboratories, sport facilities and a library, but they pride themselves on a good relationship between the School Governing Body and the parenting community even though they face many challenges. They believe that all stakeholders will benefit from a library facility as they intend to make the resource available to learners, teachers and the wider community.

Internationale Verklaring van Ethische Principes
 Breadline Africa hanteert de internationale verklaring van ethische principes bij het werven van fondsen, handelt volgens de vijf onderstaande universele principes en voldoet aan de wetgeving van elk land waarin zij opereert:

Eerlijkheid: Fondsenwervers handelen te allen tijde eerlijk en waarheidsgetrouw, zodat het vertrouwen van het publiek is beschermd en donateurs en begunstigden niet worden misleid.

Respect: Fondsenwervers handelen te allen tijde met respect voor de waardigheid van hun vak en hun organisatie, en met respect voor de waardigheid van donoren en begunstigden.

Integriteit: Fondsenwervers zullen open optreden en vanuit hun verantwoordelijkheid voor het vertrouwen dat zij van de maatschappij genieten. Zij zullen melding maken van alle huidige of potentiële belangenconflicten en elke schijn van persoonlijk of professioneel wangedrag vermijden.

Empathie: Fundraisers zullen zodanig werken dat dit hun doel bevordert en zij zullen anderen aanmoedigen om dezelfde professionele standaard en betrokkenheid te gebruiken. Zij zullen waarde hechten aan de persoonlijke levenssfeer, de individuele keuzevrijheid en de verscheidenheid in al zijn vormen.

Transparantie: Fondsenwervers streven er naar om over het werk dat ze doen, over de manier waarop donaties worden beheerd en uitgekeerd en over de kosten en uitgaven, op een accurate en begrijpelijke wijze, heldere rapportages te leveren.

Click here for the full statement.

Breadline Africa onderschrijft ook de in 1993 door de Vereniging van Fondsenwervende Professionals en andere aanverwante organisaties aangenomen ‘Donor Bill of Rights’.

×
De Donor Bill of Rights

Filantropie is gebaseerd op een vrijwillig handelen voor het algemeen belang. Het is een traditie van geven en delen die de grondslag is voor kwaliteit van leven. Om de waarden van filantropie en het vertrouwen van het publiek te waarborgen, en  ervoor te zorgen dat donateurs en toekomstige donateurs het volste vertrouwen hebben in non-profit organisaties, verklaren wij dat alle donateurs over de onderstaande rechten beschikken:

 1. Het recht op informatie over de missie van de organisatie, haar doelstellingen en over de manier waarop de organisatie verkregen gelden inzet en over haar mogelijkheden daartoe;
 2. Het recht op informatie over de leden van het bestuur van de organisatie en op een gerechtvaardigde verwachting zodat zij een verstandig oordeel vellen vanuit hun verantwoordelijkheid;
 3. Het recht op toegang tot de meest recente financiële jaarverslagen;
 4. De verzekering te hebben dat giften worden ingezet voor het doel waarvoor ze gegeven zijn;
 5. Het recht als donateur passende erkenning en waardering te krijgen;
 6. Het vertrouwen te hebben dat informatie over hun donatie met respect en vertrouwelijk wordt behandeld, zoals gesteld in de wet van het land van de donateur;
 7. Erop te kunnen vertrouwen dat alle relaties met personen die de organisatie vertegenwoordigen, van professionele aard zijn;
 8. Er via de website of anderszins gemakkelijk achter te kunnen komen dat degenen die namens de organisatie om donaties vragen, vrijwilligers, medewerkers of professioneel ingehuurde krachten van de organisatie zijn;
 9. Het recht en de mogelijkheid te hebben te worden verwijderd van verzendlijsten die de organisatie wil delen met andere fondsenwervende organisaties;
 10. Zich vrij en onbezwaard te voelen om vragen te stellen bij het doneren van geld en daarop prompt eerlijke en oprechte antwoorden te krijgen.

Als u vindt dat Breadline Africa niet aan één of meer van deze eisen voldoet, neem dan gerust contact op bij info@breadline-africa.nl.

Breadline Africa Nederland draagt zowel het ANBI als het Goede Doelen keurmerk.

 

 

×
Fundraising Principles

 

Breadline Africa aligns itself with the international statement of ethical principles in fundraising, in particular, the following five universal principles and complies with the fundraising laws in each country in which it operates:

Honesty: Fundraisers shall at all times act honestly and truthfully so that the public trust is protected and donors and beneficiaries are not misled.

Respect: Fundraisers shall at all times act with respect for the dignity of their profession and their organisation and with respect for the dignity of donors and beneficiaries.

Integrity: Fundraisers will act openly and with regard to their responsibility for public trust. They shall disclose all actual or potential conflicts of interest and avoid any appearance of personal or professional misconduct.

Empathy: Fundraisers will work in a way that promotes their purpose and encourage others to use the same professional standards and engagement. They shall value individual privacy, freedom of choice, and diversity in all forms.

Transparency: Fundraisers stimulate clear reports about the work they do, the way donations are managed and disbursed, and costs and expenses, in an accurate and comprehensible manner.

Breadline Africa also subscribes to the Donor Bill of Rights, adopted in 1993 by the Association of Fundraising Professionals and other associated organisations. 

×
Donor Bill of Rights

 

Breadline Africa also subscribes to the Donor Bill of Rights, adopted in 1993 by the Association of Fundraising Professionals and other associated organisations. 

The Donor Bill of Rights

Philanthropy is based on voluntary action for the common good. It is a tradition of giving and sharing that is primary to the quality of life. To assure that philanthropy merits the respect and trust of the general public, and that donors and prospective donors can have full confidence in the nonprofit organizations and causes they are asked to support, we declare that all donors have these rights:

To be informed of the organization’s mission, of the way the organization intends to use donated resources, and of its capacity to use donations effectively for their intended purposes.

II. To be informed of the identity of those serving on the organization’s governing board, and to expect the board to exercise prudent judgment in its stewardship responsibilities.

III. To have access to the organization’s most recent financial statements.

IV. To be assured their gifts will be used for the purposes for which they were given.

V. To receive appropriate acknowledgement and recognition.

VI. To be assured that information about their donation is handled with respect and with confidentiality to the extent provided by law.

VII. To expect that all relationships with individuals representing organizations of interest to the donor will be professional in nature.

VIII. To be informed whether those seeking donations are volunteers, employees of the organization or hired solicitors.

IX. To have the opportunity for their names to be deleted from mailing lists that an organization may intend to share.

X. To feel free to ask questions when making a donation and to receive prompt, truthful and forthright answers.
 

Breadline Africa continuously monitors its internal processes to ensure these standards are maintained. If at any time you feel that Breadline Africa is not meeting these standards, please contact us at info@breadlineafrica.org.za.

×