Breadline Africa Bestuursleden

Bestuur Breadline Africa Nederland

Hendrik Struik (Voorzitter)

 

Hendrik is bestuurslid van Breadline Africa Nederland sinds 2015 en voorzitter sinds 2017, en als zodanig ook lid van de International Board van Breadline Africa. Hendrik is bestuurslid geweest van verschillende goede-doelenstichtingen.

Hij wordt geïnspireerd om zich in te zetten voor Breadline Africa door de duidelijke en consequente focus op heel concrete projecten voor de jongste generatie in zuidelijk Afrika.

Hendrik heeft rechten gestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en deed een post-doctorale studie aan het Europa College in Brugge. Hij is advocaat sinds 1984 en is partner bij CMS Nederland in Amsterdam, en houdt zich bezig met het recht van intellectuele eigendom en informatie-technologie. Hij is ook raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch.

Hendrik woont in Utrecht met zijn vrouw Lucie en 3 kinderen

 

 

Mariella Norman

Mariella werd geboren in Johannesburg, Zuid-Afrika, voltooide haar opleiding in het Verenigd Koninkrijk maar keerde terug naar Zuid-Afrika om een ​​Business Commerce (Economie) graad te behalen aan de Universiteit van Natal in 1980. Ze huwde in 1981 en koos ervoor om een ​​fulltime huisvrouw te zijn en moeder tijdens de studiejaren van haar kinderen. Gedurende deze tijd vond ze het leuk om parttime te werken en vrijwilligerswerk te doen voor veel organisaties en instellingen die hebben bijgedragen aan het welzijn van haar gemeenschap. Zo was ze hoofd fondsenwerving op de PTA van de school van haar dochter.

Voorts was ze personal assistent bij een vooraanstaand parlementslid, deed ze projectwerk voor Catholic Welfare and Development en was lid van de Justice and Peace Commission for the Archdiocese of Cape Town. Ze was altijd al geïnteresseerd in psychologie, voltooide een postdoctoraal diploma in coaching aan de Zuid-Afrikaanse hogeschool en werkte met managers en teamleiders in de NGO-sector in Kaapstad.

In 2012 bracht de carrière van haar man naar Nederland waar ze is benoemd tot International Trustee voor Breadline Africa, Nederland. Mariella is ook de dochter van de patronesse en een van de stichtende leden van Breadline Africa, Frances Greathead. Momenteel woont ze weer met haar man in Zuid-Afrika.

 

 

George Oomen

 

Drs. George Oomen (1958) is in juni 2018 als secretaris tot het bestuur van de stichting Breadline Africa Nederland toegetreden.

Zijn brede, ruime ervaring op het gebied van Human Resources Management, leiderschap en samenwerking in teams draagt hij

nu als docent over aan studenten van een hogeschool in Amsterdam.

Hij studeerde onder meer organisatiepsychologie aan de Open Universiteit en werkte als HRM-manager, mediator, consultant en

trainer voor uiteenlopende organisaties. Hij is getrouwd, woont in Amsterdam en raakte in 2012 via zijn vrouw betrokken bij

Breadline Africa Nederland. Als hobby speelt hij jazz op een tenorsaxofoon.

 

 

Alex Haxton

 

Alex Haxton (1944) trad in april 2018 toe tot het bestuur van Breadline Africa Nederland, na de fusie van Stichting Emerge Kinderfonds met Breadline Africa Nederland. Na een succesvolle carrière in het bedrijfsleven stapte ik in 1987 over naar een voltijdse functie binnen het pastoraat en de internationale ontwikkelingssector, terwijl ik werkzaam bleef als bedrijfsadviseur.

Van 1990 tot 2003 combineerde ik dit met de rol van pastoor. Als hoofdbestuurder van verschillende liefdadigheidsinstellingenen trusts is mijn focus altijd geweest om mensen in ontwikkelingslanden ‘te bevrijden, toe te rusten en sterk te maken’ zodat ze het door God gegeven potentieel kunnen vervullen.Na mijn vertrek in 2007 bij Emerge Poverty Free (Engeland) werd ik uitvoerend bestuurder van Stichting Emerge Kinderfonds.Mijn werk heeft me naar projecten in meer dan 25 landen gebracht en ik ben blij dat de fusie met Breadline Africa de effectiviteit enimpact van de ontvangen inkomsten zal vergroten.

Tevens ben ik blij dat ik mijn ervaring kan gebruiken zodat een toenemend aantal kinderen en jongeren hoop en een positieve toekomst krijgen.

 

 

Beloningsbeleid:

De bestuursleden van de Breadline Africa Nederland ontvangen beloningen noch tegemoetkomingen in welke vorm of aard dan ook.

 

Internationaal Bestuur

Henk Kleizen, voorzitter

Louise Seligman

Professor Eric Atmore

Peter Attard Montalto

Alex Chisholm

Sir Robert Dunbar

Ben Elwes

Mariella Norman

Pippa Smyth

Tony Smyth

Hendrik Struik

Noo Wallis

Beschermvrouwe Frances Greathead