Doel en Geschiedenis

Dutch positioning statement

Geschiedenis – de weg sinds 1993

Breadline Africa werd in 1993 in Kaapstad opgericht en geregistreerd als een non-profit organisatie in Zuid-Afrika. Het staat ook in Engeland en Nederland als zodanig geregistreerd. Breadline Africa realiseerde zich dat er veel vanuit de basis moest worden opgebouwd en ontwikkeld om pas later als bouwsteen te kunnen functioneren voor het ontstaan van een natie en dat overheidsstructuren niet de juiste positie hebben om dit proces te faciliteren. Daarom werd in belangrijke mate aandacht gegeven aan lokale bewonersinitiatieven; Breadline Africa haalde in de afgelopen eenentwintig jaar meer dan ZAR 117.000.000 op en verdeelde dat over driehonderddertig organisaties.

Recentelijk is Breadline Africa zich meer op infrastructuren gaan richten die de vroege ontwikkeling van kinderen tussen de één en zes jaar ondersteunen, de zogeheten Early Child Developments, en op alfabetisering van kinderen. Op dit moment is Breadline Africa één van de grootste leveranciers in Zuid-Afrika van omgebouwde zeecontainers voor armoedebestrijding en heeft het meer dan tweehonderdvijftig containers geplaatst in door armoede geteisterde buurten door het hele land.

De focus is op drie gebieden geconcentreerd:

  1. Mandela Day Library Project: een containerproject, in samenwerking met het Nelson Mandela Centre of Memory, dat bibliotheken huist in omgebouwde zeecontainers voor achtergestelde scholen door heel Zuid-Afrika;
  2. Early Childhood Development Centres (kinderdagverblijven): infrastructurele projecten voor voor-schoolse opvang via zeecontainers die omgebouwd zijn tot klaslokalen, toiletfaciliteiten of gaarkeuken;
  3. Initiatieven en speciale gemeenschapsactiviteiten: uitstapjes naar de zee; voedselprogramma’s en schoolleerpakketten.

In juli 2015 veranderde Breadline Africa zijn logo, niet alleen omdat het tijd werd voor een facelift maar ook omdat we vinden dat het kind het centrum is waar vanuit alles begint.