Doneren

Dankzij u kunnen wij arme gemeenschappen blijven voorzien van onmisbare infrastructurele eenheden en deze kinderen blij maken.


Doneren

Processing ...
EUR

Bankgegevens voor elektronische / automatische overschrijvingen

Netherlands

ABN Utrecht
Rekeningnummer: NL36ABNA0542862255
t.n.v. Stichting Breadline Africa Nederland
KvK 34113873

Verenigd Koninkrijk

Barclays Bank
Rekeningnummer: 90777501
Sort Code: 20-44-51
SWIFT Code: BUKBGB22 20445190777501

Ireland

AIB Bank
Rekeningnummer: 06043104
SWIFT Code: AIBKIE2D 93103906043104

Bankgegevens voor elektronische / automatische overschrijvingen

Standard Bank
Thibault Square
Kaapstad
Rekeningnummer: 072825065
Filiaalcode: 020909
SWIFT Code: SBZAZAJJ