Het team

Zuid-Afrika


Marion Wagner

Marion is Directeur van het Breadline Africa team in Kaapstad en Group Marketing Executive. Zij sloot zich in augustus 2014 bij Breadline Africa aan. Ze keerde in 2011 terug naar Zuid-Afrika na tien jaar in Londen te hebben gewerkt als deel van haar 20-jarige carrière bij Shell. In maart 2011 verliet zij Shell om van richting te veranderen en “iets terug te geven” en ze is sindsdien actief betrokken bij de non-profit wereld.
Marion is ook vrijwillig directeur van Sociale Ontwikkeling van de Muizenberg Improvement District, vrijwilligster bij de Homestead Straat Children’s Project, bestuurslid van de buurtwacht en een actieve vrijwilligster bij de vrijwillige brandweer.

Marion heeft twee European Business certificaten (Verenigd Koninkrijk en Duitsland) en een Masters in Business Administration aan de Heriot Watt University in Schotland. Ze heeft een passie voor sportieve buitenlucht activiteiten en heeft meer dan vijftig marathons gelopen waarvan elf een zeer lange afstand hadden.


Roy Mayers

Roy is de financieel manager van Breadline Africa sinds december 2014. Roy’s ervaring bestaat uit meer dan twintig jaar werk als accountant en hoofd administratie van de Zuid-Afrikaanse Astronomical Observatory in Kaapstad, een nationaal instituut dat opgericht is door het ministerie van Wetenschap en Technologie dankzij de National Research Foundation. Hij behaalde een bachelorsgraad aan de Universiteit van Zuid-Afrika in de combinatie van werk en studie.

Roy heeft zich veel jaren als vrijwilliger ingezet bij buurtwerk en is penningmeester voor de Rotary Club van Kaapstad’s Camps Programma voor de Disadvantaged Youth. Hij is daarbij financiëel bestuurder voor IPACC (Indigenous People of Africa Co-ordinating Committee), een Zuid-Afrikaanse goede doelen organisatie voor mensenrechten en klimaatverandering. Roy deed mee aan Paradigm Shift dat trainingen en cursussen geeft aan ondernemers in Kaapstad.


Puleng Phooko

Puleng heeft meer dan vijftien jaar ervaring opgedaan bij verschillende non-gouvernementele (NGO) en non-profit organisaties. Tijdens haar opleidingsjaren had ze coördinerende en leidinggevende taken bij HIV Voorlichting en Beleidsondersteuning in Zuid-Afrika, Lesotho, Malawi, Mozambique, Swaziland en Botswana via bilaterale financiering van bijvoorbeeld USAID, EU en DFiD bilaterale fondsen. Ze werkte aan de Universiteit van Kaapstad voor HIV/AIDS preventieprogramma’s, onderwijs en management terwijl ze daarnaast verschillende platforms creëerde voor gedeeld leren en ontwikkelen van netwerken door activiteiten te coördineren van diverse betrokkenen en partners.

Puleng heeft in 2012 een masters behaald in Human Nutrition aan de Universiteit van Stellenbosch. In dat jaar kwam ze ook naar Breadline Africa om toe te zien op de Library en Early Childhood Development Container Programma’s.


Diane Laugksch

Diane kwam in juni 2015 bij Breadline Africa en is verantwoordelijk voor de beoordelen van cijfers en gegevens over alle lopende projecten. Zo behoudt Breadline Africa overzicht van wat er gebeurt en worden de projecten gecontroleerd. Als een kind van de Cape Flats heeft ze een grote passie voor de ontwikkeling van leefgemeenschappen en in het bijzonder het beschermen van de rechten op onderwijs voor kinderen met een beperking.

Ze is als sociologe afgestudeerd aan de Universiteit van Kaapstad. Daarnaast heeft ze een masters in Methodologie Sociale Wetenschappen aan de Stellenbosch Universiteit. Ze werkte voor academische en goede doelen organisaties. Tot voor kort was zij Social Capital Development Manager bij de DG Murray Trust.

Diane is geboren in District Six en woont met haar man Rudi, haar twee tieners en een drie jaar oude hond (ras Ridgeback) in Rondebosch.


Edna Titus

Edna is sinds 1998 verbonden aan Breadline Africa en op het kantoor in Kaapstad dè contactpersoon voor het werven van donateurs. Ze werkte hiervoor bij verschillende goede doelenorganisaties, zoals Community Chest en The Haven Night Shelter Organisation. Ze heeft verschillende diploma’s behaald in marketing, fondsenwerving, public relations en management.

Edna is nauw betrokken bij het ombouwen van zeecontainers voor allerlei nieuwe doeleinden zoals voorschoolse opvang, gaarkeukens, klaslokalen, bibliotheken en toiletfaciliteiten. Edna organiseert het jaarlijkse uitstapje naar zee waar intussen meer dan veertienduizend kinderen aan hebben mee gedaan! Ze is secretaresse van het Zuid-Afrikaanse Institute of Fundraising’s Western Cape Branch.


Debbie Beukman

Debbie is administratief medewerkster bij Breadline Africa en haar betrokkenheid voor zinvol werk, leidde haar in 2002 naar de organisatie. Ze heeft meer dan tien jaar ervaring opgedaan in de wereld van non-profit organisaties en heeft op verschillende afdelingen van Breadline Africa gewerkt, zodat ze een brede kennis van zaken heeft weten op te bouwen.

Als ze niet achter haar desktop zit te werken voor de financiële administratie van Breadline Africa, kun je haar aan het werk zien als schilderes of is ze op een andere manier creatief bezig.


Cleon Lategan

Cleon is een vrolijke opgewekte vrouw en moeder van een kind. Ze werkt al lang voor Breadline Africa want ze begon in 2007 als junior Marketing Assistent en tijdens haar werk behaalde ze een diploma in Marketing. Ze studeert momenteel aan de universiteit voor een bachelor in Marketing.

Cleon is zeer betrokken bij de organisatie en beseft als geen ander dat ze een verschil maakt in het leven van velen. Ze houdt van haar familie, is een lieve moeder en benut elke kans om haar vaardigheden te verbeteren.
.


Selina Kleinsmith

Mijn reis met Breadline Africa startte in 2004 toen ik voor Isonka Trust werkte, een marketing bedrijf in Pinelands. Mijn gedrevenheid voor het werk wat we met Breadline Africa verrichten neemt met elk projectbezoek toe. Omdat ik vanuit het commercieel bedrijfsleven werkte voel ik me enigszins nederig bij het werken voor een goede doelen organisatie. Ik voel me thuis in de wereld van goede doelen. Met meer dan vijftien jaar ervaring in de marketing wil ik mijn kennis en ervaring inzetten voor een groter doel. Ik voel me gezegend met deze mogelijkheid.

Buiten het werk spendeer ik mijn tijd met mijn gezin en doen we dingen die mijn kinderen leuk vinden. Ik voel dat mijn kinderen niet slechts deel uitmaken van ons eigen gezin maar van een groter gezin dat elkaar en anderen helpt. We zouden ieder een rol moeten hebben in het verbeteren van de wereld en daarmee kun je in je eigen huis en gezin beginnen.


Gail Dreyer

Gail kwam in 2009 bij Breadline Africa als een Allocations Assistent en nu maakt ze deel uit van het dynamische Programma Team. Voorheen werkte bij Grow Peace, een non-gouvernementele organisatie in Zuid-Afrika waar ze het kantoor aanstuurde en de administratie  deed. Ze weet allerlei betrokkenen bij elkaar te brengen en werkt graag met mensen die aan de basis staan in de opbouw van hun buurt.

Gail gelooft dat de samenleving haar opleidingsschool is. Als ze niet op kantoor is, zie je haar joggen. Ze heeft het hekel aan een rommelig kantoor. Het werken bij Breadline Africa heeft haar geleerd dat “elk van ons kan en zou moeten bijdragen aan de menselijke inspanning die nodig is voor onze maatschappij”.


Thandiswa Adin

Thandiswa kwam bij Breadline Africa in november 2005. Ze is receptioniste en doet haar werk voortreffelijk. Thandiswa is een vriendelijke en betrokken medewerkster. Regelmatig assisteert ze bij de financiële administratie zodat ze verdere ervaring en kennis kan vergroten. Thandiswa komt van de West-Kaap en verhuisde na haar opleiding in 1998 naar Kaapstad. Ze is getrouwd en draagt graag bij aan de ontwikkeling van het land en de maatschappij door Breadline Africa.


Engeland


Wendy Hill – Administrateur Engeland

Wendy is de administrateur op het kantoor van Breadline Africa in Engeland. Ze kwam al bij de start van Breadline Africa in 1993 bij het team en ze is er trots op dat ze actief kan bijdragen om de liefdadigheid uit te laten groeien tot een pro-actief, bloeiend initiatief waarmee de armste gemeenschappen geholpen kunnen worden.

Wendy stuurt het kantoor in Engeland aan en coördineert alle aanvragen uit Engeland en Ierland en beantwoordt de vragen van donateurs. Omdat ze in Zuid-Afrika de projecten met eigen ogen heeft kunnen zien is ze erg geïnteresseerd in wat liefdadigheid zoal realiseert en teweegbrengt.

 

 

 

Internationale Verklaring van Ethische Principes
 Breadline Africa hanteert de internationale verklaring van ethische principes bij het werven van fondsen, handelt volgens de vijf onderstaande universele principes en voldoet aan de wetgeving van elk land waarin zij opereert:

Eerlijkheid: Fondsenwervers handelen te allen tijde eerlijk en waarheidsgetrouw, zodat het vertrouwen van het publiek is beschermd en donateurs en begunstigden niet worden misleid.

Respect: Fondsenwervers handelen te allen tijde met respect voor de waardigheid van hun vak en hun organisatie, en met respect voor de waardigheid van donoren en begunstigden.

Integriteit: Fondsenwervers zullen open optreden en vanuit hun verantwoordelijkheid voor het vertrouwen dat zij van de maatschappij genieten. Zij zullen melding maken van alle huidige of potentiële belangenconflicten en elke schijn van persoonlijk of professioneel wangedrag vermijden.

Empathie: Fundraisers zullen zodanig werken dat dit hun doel bevordert en zij zullen anderen aanmoedigen om dezelfde professionele standaard en betrokkenheid te gebruiken. Zij zullen waarde hechten aan de persoonlijke levenssfeer, de individuele keuzevrijheid en de verscheidenheid in al zijn vormen.

Transparantie: Fondsenwervers streven er naar om over het werk dat ze doen, over de manier waarop donaties worden beheerd en uitgekeerd en over de kosten en uitgaven, op een accurate en begrijpelijke wijze, heldere rapportages te leveren.

Click here for the full statement.

Breadline Africa onderschrijft ook de in 1993 door de Vereniging van Fondsenwervende Professionals en andere aanverwante organisaties aangenomen ‘Donor Bill of Rights’.

×
De Donor Bill of Rights

Filantropie is gebaseerd op een vrijwillig handelen voor het algemeen belang. Het is een traditie van geven en delen die de grondslag is voor kwaliteit van leven. Om de waarden van filantropie en het vertrouwen van het publiek te waarborgen, en  ervoor te zorgen dat donateurs en toekomstige donateurs het volste vertrouwen hebben in non-profit organisaties, verklaren wij dat alle donateurs over de onderstaande rechten beschikken:

  1. Het recht op informatie over de missie van de organisatie, haar doelstellingen en over de manier waarop de organisatie verkregen gelden inzet en over haar mogelijkheden daartoe;
  2. Het recht op informatie over de leden van het bestuur van de organisatie en op een gerechtvaardigde verwachting zodat zij een verstandig oordeel vellen vanuit hun verantwoordelijkheid;
  3. Het recht op toegang tot de meest recente financiële jaarverslagen;
  4. De verzekering te hebben dat giften worden ingezet voor het doel waarvoor ze gegeven zijn;
  5. Het recht als donateur passende erkenning en waardering te krijgen;
  6. Het vertrouwen te hebben dat informatie over hun donatie met respect en vertrouwelijk wordt behandeld, zoals gesteld in de wet van het land van de donateur;
  7. Erop te kunnen vertrouwen dat alle relaties met personen die de organisatie vertegenwoordigen, van professionele aard zijn;
  8. Er via de website of anderszins gemakkelijk achter te kunnen komen dat degenen die namens de organisatie om donaties vragen, vrijwilligers, medewerkers of professioneel ingehuurde krachten van de organisatie zijn;
  9. Het recht en de mogelijkheid te hebben te worden verwijderd van verzendlijsten die de organisatie wil delen met andere fondsenwervende organisaties;
  10. Zich vrij en onbezwaard te voelen om vragen te stellen bij het doneren van geld en daarop prompt eerlijke en oprechte antwoorden te krijgen.

Als u vindt dat Breadline Africa niet aan één of meer van deze eisen voldoet, neem dan gerust contact op bij info@breadline-africa.nl.

Breadline Africa Nederland draagt zowel het ANBI als het Goede Doelen keurmerk.

 

 

×
Fundraising Principles

 

Breadline Africa aligns itself with the international statement of ethical principles in fundraising, in particular, the following five universal principles and complies with the fundraising laws in each country in which it operates:

Honesty: Fundraisers shall at all times act honestly and truthfully so that the public trust is protected and donors and beneficiaries are not misled.

Respect: Fundraisers shall at all times act with respect for the dignity of their profession and their organisation and with respect for the dignity of donors and beneficiaries.

Integrity: Fundraisers will act openly and with regard to their responsibility for public trust. They shall disclose all actual or potential conflicts of interest and avoid any appearance of personal or professional misconduct.

Empathy: Fundraisers will work in a way that promotes their purpose and encourage others to use the same professional standards and engagement. They shall value individual privacy, freedom of choice, and diversity in all forms.

Transparency: Fundraisers stimulate clear reports about the work they do, the way donations are managed and disbursed, and costs and expenses, in an accurate and comprehensible manner.

Breadline Africa also subscribes to the Donor Bill of Rights, adopted in 1993 by the Association of Fundraising Professionals and other associated organisations. 

×
Donor Bill of Rights

 

Breadline Africa also subscribes to the Donor Bill of Rights, adopted in 1993 by the Association of Fundraising Professionals and other associated organisations. 

The Donor Bill of Rights

Philanthropy is based on voluntary action for the common good. It is a tradition of giving and sharing that is primary to the quality of life. To assure that philanthropy merits the respect and trust of the general public, and that donors and prospective donors can have full confidence in the nonprofit organizations and causes they are asked to support, we declare that all donors have these rights:

To be informed of the organization’s mission, of the way the organization intends to use donated resources, and of its capacity to use donations effectively for their intended purposes.

II. To be informed of the identity of those serving on the organization’s governing board, and to expect the board to exercise prudent judgment in its stewardship responsibilities.

III. To have access to the organization’s most recent financial statements.

IV. To be assured their gifts will be used for the purposes for which they were given.

V. To receive appropriate acknowledgement and recognition.

VI. To be assured that information about their donation is handled with respect and with confidentiality to the extent provided by law.

VII. To expect that all relationships with individuals representing organizations of interest to the donor will be professional in nature.

VIII. To be informed whether those seeking donations are volunteers, employees of the organization or hired solicitors.

IX. To have the opportunity for their names to be deleted from mailing lists that an organization may intend to share.

X. To feel free to ask questions when making a donation and to receive prompt, truthful and forthright answers.
 

Breadline Africa continuously monitors its internal processes to ensure these standards are maintained. If at any time you feel that Breadline Africa is not meeting these standards, please contact us at info@breadlineafrica.org.za.

×