Nalaten

Als u al een testament heeft en u wilt een legaat nalaten aan Breadline Africa, dan kunt u dit regelen door een bezoek aan uw notaris en hem of haar vragen Breadline Africa in uw testament op te nemen.

U kunt Breadline Africa op twee manieren iets nalaten:

– door ons tot erfgenaam of een van uw erfgenamen te benoemen òf;

– door ons een legaat na te laten.

Het is wel belangrijk dat u uw wensen goed vastlegt in uw testament. Alleen een notaris kan een rechtsgeldig testament opstellen en ondertekenen. Hebt u al een testament? Dan helpt de notaris u bij het aanpassen daarvan. De enige informatie die u daarvoor nodig hebt is onze officiële naam en adres:

Stichting Breadline Africa Nederland; IJburglaan 1034; 1087 JK  Amsterdam.

U kunt altijd contact met ons opnemen als u meer advies wilt hebben over de aard van uw legaat of hoe u op de juiste manier uw wensen kenbaar maakt in uw testament. Bel gerust met Nancy van Bilsen, secretaris van het Breadline Africa Nederland bestuur: 020 – 70 73 296 of mail uw vraag naar info@breadline-africa.nl.

Breadline Africa is als goed doel vrijgesteld van successierechten omdat wij de zogenaamde ANBI status hebben. Dat betekent dat alles wat u ons nalaat netto voor 100% terechtkomt waar u wilt.

Voor meer informatie over nalaten aan goede doelen kunt u ook kijken op: www.nalaten.nl, www.notaris.nl of bellen met de notaristelefoon 0900 -346 93 93.

 

Testimonials

“Daarom heb ik Breadline Africa in mijn testament gezet” ~ Helen

Helen McSweeney

Helen McSweeney


“Ik ben nu al vele jaren betrokken geweest bij Breadline Africa. Ik werd voor het eerst geïntroduceerd door middel van een brief. In die brief werd gevraagd om steun voor één van hun prachtige projecten. Wat me echt verbond was hoe dankbaar Breadline Africa was nadat ik ze  een donatie stuurde. Edna Titus is inmiddels een zeer dierbare vriendin van mij geworden. Ze houdt mij op de hoogte van alle projecten die ik gesteund heb, en geeft me het gevoel dat ik een verschil maak voor de meest kwetsbaren in onze samenleving, de armen.

Breadline Africa is totaal afhankelijk van donaties en nalatenschappen. Ze gebruiken dit geld voor projecten waarin ze mensen te helpen zelfvoorzienend te worden,  zoals Cans4skills en andere projecten voor medische zorg, onderwijs en het uitdelen van voedsel. Breadline Africa draait om het thema ‘mensen te helpen zichzelf te helpen’. Zij geven arme mensen hun waardigheid terug. Iedereen wordt vrolijk bij het zien van  de blije gezichten van kinderen die zij hebben verzorgd en gevoed. Kinderen zijn immers de toekomst!

Het doet mij veel genoegen Breadline Africa in mijn testamant op te nemen omdat dit een prachtige organisatie is. Liefde en zorg kunnen reizen over de continenten. “ Helen McSweeney

“Vanzelfselfsprekend staat Breadline Africa in mijn testament” ~ Lin

Lin Hinds

Lin Hinds


“Als teenager in de jaren zestig van de vorige eeuw werd ik mij bewust van het groeiend verzet tegen Apartheid. Ik werd daarom supporter van de Canon Collins Trust Fund en ben hun opvolgers, CCETSA, sindsdien trouw gebleven. Waarschijnlijk heb ik van hun over het werk van Breadline Africa gehoord en ben hen vervolgens gaan steunen. Ik heb altijd de stellige overtuiging gehad dat je het beste diegenen kunt ondersteunen die in de praktijk staan. Het is indrukwekkend om te zien hoeveel mensen Breadline Africa al op enigerlei wijze hebben kunnen helpen.

Toen mijn zus op haar 52e jaar overleed voelden we ons verslagen. Zij had zoveel affiniteit met kinderen en was minder uren gaan werken zodat ze als vrijwilligster aan de slag kon gaan in een lokaal hospice voor kinderen dus ik dacht: wat een prachtig herdenkingsteken voor mijn zus is één van jullie keukens wel niet.

In de afgelopen vier jaar zijn mijn beide ouders overleden. Zij waren hun hele leven bezig om te bedenken hoe zij anderen konden helpen. Ons huis was altijd gevuld met mensen, gelach en muziek en waar iedereen zich welkom voelde. Nu het ouderlijk huis er niet meer is, haal ik veel voldoening uit de gedachte dat jullie containers deze leeg gevallen plek opvullen waar mensen elkaar kunnen helpen. Vanzelfsprekend staat Breadline Africa in mijn testament! ”


Veel gestelde vragen


 

Vor meer informatie over nalaten aan goede doelen kunt u ook kijken op www.nalaten.nl, www.notaris.nl, of bellen met de notaristelefoon 0900-346 9393.