Ontwerpen

Breadline Africa is gespecialiseerd in het ombouwen van zeecontainers naar lokalen voor centra voor voorschoolse educatieve opvang (Early Childhood Development Centres, afgekort tot ECD) en bibliotheken. De centra voor voorschoolse opvang bestaan uit klaslokalen, toilet faciliteiten en keukens. Breadline Africa heeft ook zeecontainers omgebouwd, tot keukens bestemd voor scholen en buurtgemeenschappen. In het verleden heeft Breadline Africa ook zeecontainers laten  ombouwen tot ziekenboeg of kleedruimte voor sportclubjes. Sinds 2011 heeft Breadline Africa al achtenzestig bibliotheken en mediacentra geleverd, die voorzien zijn van bureaus, boekenplanken en boeken. Klik op de kopjes hier beneden om de verschillende ontwerpen te zien.

                        ECDs                        Klaslokalen                 Keukens                          Bibliotheken                        Toilet Faciliteiten

 ECD Ontwerpen

Stofland Educare Centre

Schooltje van 4 containers

4 container ECD centre with roof (2)

Inkijk in een 4 container schooltje door het dak

Inkijk in een 4 container schooltje door het dak

Inkijk in een 4 container schooltje door het dak

Indeling van een 6 container schooltje

Indeling van een 6 container schooltje met maten

Plattegrond van een 6 container schooltje in 3D

Indeling van een 6 container schooltje

Bovenaanzicht schooltje van een 6 container schooltje

Inkijk in een 6 container schooltje door het dak


Klaslokalen Ontwerpen

Bovenaanzicht 6 meter container klaslokaal

Een 6 meter container klaslokaal in 3D

Een 12 meter container klaslokaal in 3D

Bovenaanzicht 12 meter container klaslokaal


Keuken Ontwerpen

Keuken en klaslokaal in 3D

Keuken en klaslokaal in 3D

Bovenaanzicht keuken en klaslokaal

Indeling van een 6 meter containerkeuken

Indeling van een 6 meter containerkeuken

Indeling van een 12 meter containerkeuken

Voorstelling van 12 meter containerkeuken

 

Keuken K3 model


 

Bibliotheken Ontwerpen

Container bibliotheek (L2): achteraanzicht

Container bibliotheek (L2): vooraanzicht

Container bibliotheek (L2): bovenaanzicht

Container bibliotheek (L2) met indeling

Container bibliotheek (L4): hoekaanzichtw

Container bibliotheek (L4): inkijk

Container bibliotheek (L4): inkijk

Container bibliotheek (L4): bovenaanzicht

Container bibliotheek (L4): bovenaanzicht

SHOUT bibliotheek ontwerp 1

SHOUT bibliotheek ontwerp 2


Toilet Faciliteiten Ontwerpen

Container toilet: 3 meisjes & 3 jongens: indeling

Container toilet in 3D

Container toilet in 3D

Container toilet: bovenaanzicht