Voedselprogramma’s

Voedsel is de meest basale behoefte van de mens en is misschien wel de meest urgente behoefte voor hen die leven in diepe armoede. Elk jaar wordt Kerstmis voor kinderen een beetje mogelijk gemaakt door aan de gezinnen een ‘Familie voor Familie’ voedselpakket te geven, geschonken door donateurs. Daarnaast zijn er vele verarmde, kleine gemeenschappen die een lange, gure winter moeten doorstaan waarbij mensen leven in krotten, geteisterd door wind, regen en storm. In de wintervoedselpakketten zit daarom ook een doos met een warme deken om een beetje verlichting te geven aan hen wiens leven zo schraal is.