Jaarverslagen van de Stichting Breadline Africa Nederland

Onze jaarlijkse rapporten geven updates over de projecten die we hebben gesteund gedurende het hele jaar, waaruit blijkt hoe we de middelen hebben besteed. Door te klikken op ANBI treft u verdere gegevens aan ten behoeve van het ANBI keurmerk. Onze beleidsnota treft aan u op beleidsnota 2017-2020.

jaarverslagen-2015-2016

jaarverslagen-2014-2015

2013 - 2014

2012 - 2013

2011 - 2012

2010 - 2011