Persberichten

2017

November

ZIMELE PRE-SCHOOL, KHAYELITSHA, CAPE TOWN, CLASSROOM HANDOVER

October

SEYISI PRIMARY SCHOOL, PORT ELIZABETH, LIBRARY HANDOVER

DONTSTE YAHKE, IMIZAMO YETHU, KITCHEN HANDOVER

September

UBUKHOBAKHE DAYCARE AND AFTERCARE CENTRE, KHAYELITSHA, KITCHEN HANDOVER

BUSHBUCKRIDGE LIBRARIES’ HANDOVER

August

SILVERLEA PRIMARY SCHOOL, ATHLONE, CAPE TOWN, KITCHEN HANDOVER

ST. JOSEPH’S HOME R.C. PRIMARY SCHOOL, CAPE TOWN, WESTERN CAPE, CLASSROOM HANDOVER

YIZANI SAKHE UBUNYE EDUCARE, KHAYELITSHA, CAPE TOWN, PREFABRICATED CLASSROOM HANDOVER

July

ORANJEKLOOF MORAVIAN PRIMARY SCHOOL, LIBRARY HANDOVER

STRAWBERRY PLAY CENTRE, CLASSROOM & TOILET HANDOVER

KHULANATHI EDUCARE CENTRE, PRE-SCHOOL HANDOVER

May

SPRINGWOOD DAY CARE CENTRE, CLASSROOM HANDOVER

EMGAZINI CRECHE, KITCHEN HANDOVER

THOKOZA CRECHE, KITCHEN HANDOVER

CC SCHEEPERS EDUCARE, PRE-SCHOOL HANDOVER

April

NONCEBA EDUCARE CENTRE, CLASSROOM HANDOVER

SUNSHINE EDUCARE CENTRE LAUNCH 

March

KLEINBERG PRIMARY SCHOOL LIBRARY LAUNCH 

MERRYDALE PRIMARY SCHOOL CONTAINER KITCHEN HANDOVER 

February

WAVES FOR CHANGE EXCITED TO REVEAL RE-DEVELOPED HANDOVER 
 

2016

November

SITHEMBELE EDUCARE CENTRE TOILET CONTAINER HANDOVER 

HANDOVER OF THE LITTLE ANGELS DAYCARE CENTRE CLASSROOMS

UBUKHOBAKHE EDUCARE CENTRE CLASSROOM HANDOVER

October

OFFICIAL HANDOVER OF THE CONTAINER KITCHEN TO CARMEL KITCHEN FACILITY IN VRYGROND

OFFICIAL HANDOVER OF KITCHEN TO THE AL-MAAMANA OUTREACH PROGRAMME

September

OFFICIAL HANDOVER OF A NEW KITCHEN FOR THE EMFUNDWENI EDUCARE CENTRE

August

OFFICIAL HANDOVER OF THE KERRIA PRIMARY SCHOOL KITCHEN 
July

OFFICIAL HANDOVER OF THE CARTER PRIMARY SCHOOL LIBRARY 

HANDOVER OF THE FIFTH AVENUE DAY CARE CENTRE CONTAINER 

OFFICIAL HANDOVER OF THE MEDINGEN PRIMARY SCHOOL

HANDOVER OF CONTAINER LIBRARY – LO-ITEKILE PRIMARY SCHOOL

June
GOD’s ARK COMMUNITY CENTRE RECEIVES A PREFABRICATED CLASSROOM

May

BREADLINE AFRICA LAUNCHES 70TH LIBRARY IN MPUMALANGA PROVINCE WITH WIPRO TECHNOLOGIES

April 

BREADLINE AFRICA LAUNCHES 69TH LIBRARY IN LIMPOPO WITH AIR TRAFFIC AND NAVIGATION SERVICES 

March 

BREADLINE AFRICA LAUNCHES 68TH LIBRARY IN THE EASTERN CAPE

OFFICIAL HANDOVER OF THE TOY LIBRARY CONTAINER – NQUTHU

February 

OFFICIAL HANDOVER TO BRIGHT MINDS EDUCARE

OPENING OF THE PREFABRICATED CLASSROOM AND CONTAINER KITCHEN – RAWSONVILLE PRIMARY SCHOOL

OFFICIAL HANDOVER TO HAAS DAS DAY CARE

BREADLINE AFRICA LAUNCHES 67TH LIBRARY IN GUGULETHU, WESTERN CAPE 

BREADLINE AFRICA OPENS THE 66TH LIBRARY AT P.J.B. CONA SCHOOL IN WORCESTER

PUTUMA JUNIOR SECONDARY SCHOOL – LAUNCHES 65TH LIBRARY

January

TT LEKALAKE PRIMARY SCHOOL – SHOUT SA LIBRARY LAUNCH

2015

December

JOINING HANDS EDUCARE CENTRE RECEIVES ADDITIONAL CONTAINERS

EDUCATION FOR AFRICA, LEARNING CENTRE – CONTAINER LAUNCH

November 

NETHEZEKA CRECHE IS SAVED BY CONLOG

LITTLE ANGELS  EDUCARE CENTRE, HOUT BAY, WESTERN CAPE – TOILET CONTAINER

LITTLE ANGELS EDUCARE CENTRE, HOUT BAY, WESTERN CAPE – KITCHEN CONTAINER

Oktober

TIANGMAATLA DROP-IN CENTRE – SEBAYENG, LIMPOPO

September

BABBELBEKKIES DAY CARE CENTRE – PRINCE ALFRED ECD LAUNCH

CEDAR CARE PLAY GROUP – HANDOVER OF ECD CONTAINERS 

DENNEMERE PRIMARY SCHOOL CONTAINER KITCHEN LAUNCH

KHANYISA EDUCARE CENTRE

Augustus

SUIKERBEKKIES DAY CARE CONTAINER HANDOVER DELNIET ESTATE CERES

Juli

CELEBRATING MANDELA DAY AT CEBOLETHU EDUCARE CENTRE 

Mei

LETTIE DE KLERK PRIMARY SCHOOL CONTAINER KITCHEN HANDOVER

SICELOKUHLE CRECHE HANDOVER

Februari

A BRIGHTER START FOR LUKHANYISO PRE-SCHOOL ON WORLD NGO DAY 

2014

December

BREADLINE AFRICA LAUNCHES 68th LIBRARY IN THE EASTERN CAPE WITH WIPRO

Augustus

PONDO COMBINED SCHOOL WELCOMES ITS BRAND NEW UP-CYCLED CONTAINER LIBRARY

A TRANSFORMED MASANDE BRINGS A MULTI-COLOURED MESSAGE OF HOPE 

Juni

THE STONE THAT FORMS A STEP IN BUILDING SOLID FOUNDATIONS

April

SHOUT SA PLANTS THE S.E.E.D IN FREEDOM PARK 

Maart

WORLD READ ALOUD DAY 

SA CELEBS SHOUT OUT FOR NATIONAL LIBRARY WEEK 

2013

September

NATIONAL BOOK WEEK HIGHLIGHTS NEED FOR LIBRARIAN TRAINING

Juli

MANDELA DAY – TAKE ACTION, INSPIRE CHANGE 

V&A WATERFRONT CELEBRATES 67 MINUTES FOR MANDELA DAY 

Juni

FOOD PARCELS FOR WOLSELEY’S ELDERLY

Mei

SPREAD THE BREAD ON NATIONAL SOUP DAY 

April

WORLD BOOK DAY – “READERS BECOME LEADERS”

25TH MANDELA CONTAINER LIBRARY OPENED 

BREADLINE AFRICA WINS PRESTIGIOUS SOUTH AFRICA ACHIEVER’S AWARD

Maart

ARTISTS LEND THEIR VOICES TO NATIONAL LIBRARY WEEK 

Februari

MOTHER TONGUE BOOKS IN CONSTANT DEMAND

Januari

STATIONERY PACKS FOR PARKDENE PRIMARY GRADER’S

Internationale Verklaring van Ethische Principes
 Breadline Africa hanteert de internationale verklaring van ethische principes bij het werven van fondsen, handelt volgens de vijf onderstaande universele principes en voldoet aan de wetgeving van elk land waarin zij opereert:

Eerlijkheid: Fondsenwervers handelen te allen tijde eerlijk en waarheidsgetrouw, zodat het vertrouwen van het publiek is beschermd en donateurs en begunstigden niet worden misleid.

Respect: Fondsenwervers handelen te allen tijde met respect voor de waardigheid van hun vak en hun organisatie, en met respect voor de waardigheid van donoren en begunstigden.

Integriteit: Fondsenwervers zullen open optreden en vanuit hun verantwoordelijkheid voor het vertrouwen dat zij van de maatschappij genieten. Zij zullen melding maken van alle huidige of potentiële belangenconflicten en elke schijn van persoonlijk of professioneel wangedrag vermijden.

Empathie: Fundraisers zullen zodanig werken dat dit hun doel bevordert en zij zullen anderen aanmoedigen om dezelfde professionele standaard en betrokkenheid te gebruiken. Zij zullen waarde hechten aan de persoonlijke levenssfeer, de individuele keuzevrijheid en de verscheidenheid in al zijn vormen.

Transparantie: Fondsenwervers streven er naar om over het werk dat ze doen, over de manier waarop donaties worden beheerd en uitgekeerd en over de kosten en uitgaven, op een accurate en begrijpelijke wijze, heldere rapportages te leveren.

Click here for the full statement.

Breadline Africa onderschrijft ook de in 1993 door de Vereniging van Fondsenwervende Professionals en andere aanverwante organisaties aangenomen ‘Donor Bill of Rights’.

×
De Donor Bill of Rights

Filantropie is gebaseerd op een vrijwillig handelen voor het algemeen belang. Het is een traditie van geven en delen die de grondslag is voor kwaliteit van leven. Om de waarden van filantropie en het vertrouwen van het publiek te waarborgen, en  ervoor te zorgen dat donateurs en toekomstige donateurs het volste vertrouwen hebben in non-profit organisaties, verklaren wij dat alle donateurs over de onderstaande rechten beschikken:

  1. Het recht op informatie over de missie van de organisatie, haar doelstellingen en over de manier waarop de organisatie verkregen gelden inzet en over haar mogelijkheden daartoe;
  2. Het recht op informatie over de leden van het bestuur van de organisatie en op een gerechtvaardigde verwachting zodat zij een verstandig oordeel vellen vanuit hun verantwoordelijkheid;
  3. Het recht op toegang tot de meest recente financiële jaarverslagen;
  4. De verzekering te hebben dat giften worden ingezet voor het doel waarvoor ze gegeven zijn;
  5. Het recht als donateur passende erkenning en waardering te krijgen;
  6. Het vertrouwen te hebben dat informatie over hun donatie met respect en vertrouwelijk wordt behandeld, zoals gesteld in de wet van het land van de donateur;
  7. Erop te kunnen vertrouwen dat alle relaties met personen die de organisatie vertegenwoordigen, van professionele aard zijn;
  8. Er via de website of anderszins gemakkelijk achter te kunnen komen dat degenen die namens de organisatie om donaties vragen, vrijwilligers, medewerkers of professioneel ingehuurde krachten van de organisatie zijn;
  9. Het recht en de mogelijkheid te hebben te worden verwijderd van verzendlijsten die de organisatie wil delen met andere fondsenwervende organisaties;
  10. Zich vrij en onbezwaard te voelen om vragen te stellen bij het doneren van geld en daarop prompt eerlijke en oprechte antwoorden te krijgen.

Als u vindt dat Breadline Africa niet aan één of meer van deze eisen voldoet, neem dan gerust contact op bij info@breadline-africa.nl.

Breadline Africa Nederland draagt zowel het ANBI als het Goede Doelen keurmerk.

 

 

×
Fundraising Principles

 

Breadline Africa aligns itself with the international statement of ethical principles in fundraising, in particular, the following five universal principles and complies with the fundraising laws in each country in which it operates:

Honesty: Fundraisers shall at all times act honestly and truthfully so that the public trust is protected and donors and beneficiaries are not misled.

Respect: Fundraisers shall at all times act with respect for the dignity of their profession and their organisation and with respect for the dignity of donors and beneficiaries.

Integrity: Fundraisers will act openly and with regard to their responsibility for public trust. They shall disclose all actual or potential conflicts of interest and avoid any appearance of personal or professional misconduct.

Empathy: Fundraisers will work in a way that promotes their purpose and encourage others to use the same professional standards and engagement. They shall value individual privacy, freedom of choice, and diversity in all forms.

Transparency: Fundraisers stimulate clear reports about the work they do, the way donations are managed and disbursed, and costs and expenses, in an accurate and comprehensible manner.

Breadline Africa also subscribes to the Donor Bill of Rights, adopted in 1993 by the Association of Fundraising Professionals and other associated organisations. 

×
Donor Bill of Rights

 

Breadline Africa also subscribes to the Donor Bill of Rights, adopted in 1993 by the Association of Fundraising Professionals and other associated organisations. 

The Donor Bill of Rights

Philanthropy is based on voluntary action for the common good. It is a tradition of giving and sharing that is primary to the quality of life. To assure that philanthropy merits the respect and trust of the general public, and that donors and prospective donors can have full confidence in the nonprofit organizations and causes they are asked to support, we declare that all donors have these rights:

To be informed of the organization’s mission, of the way the organization intends to use donated resources, and of its capacity to use donations effectively for their intended purposes.

II. To be informed of the identity of those serving on the organization’s governing board, and to expect the board to exercise prudent judgment in its stewardship responsibilities.

III. To have access to the organization’s most recent financial statements.

IV. To be assured their gifts will be used for the purposes for which they were given.

V. To receive appropriate acknowledgement and recognition.

VI. To be assured that information about their donation is handled with respect and with confidentiality to the extent provided by law.

VII. To expect that all relationships with individuals representing organizations of interest to the donor will be professional in nature.

VIII. To be informed whether those seeking donations are volunteers, employees of the organization or hired solicitors.

IX. To have the opportunity for their names to be deleted from mailing lists that an organization may intend to share.

X. To feel free to ask questions when making a donation and to receive prompt, truthful and forthright answers.
 

Breadline Africa continuously monitors its internal processes to ensure these standards are maintained. If at any time you feel that Breadline Africa is not meeting these standards, please contact us at info@breadlineafrica.org.za.

×