Privacybeleid

Bedankt voor het lezen van de Breadline Africa’s gebruikersbeleid en -voorwaarden (Acceptable Use Policy, hierna te noemen: AUP). Door deze website te bezoeken, of door contact met ons te leggen, gaat u akkoord, zonder beperking of kwalificatie, met dit beleid en de voorwaarden die het bevat, evenals met alle andere bijkomende voorwaarden, regels of beleid die u tegenkomt in verband met deze service / website.

Het doel van deze AUP is aan te geven dat wij voldoen aan de van toepassing zijnde wetten van het land; om aan donateurs en gebruikers van onze website aan te geven en uit te leggen welke activiteiten en welk online gedrag als onacceptabel gebruik van de website wordt beschouwd; en om de integriteit van ons netwerk te beschermen en de gevolgen aan te geven die kunnen ontstaan indien deze verboden activiteiten toch plaatsvinden.

Dit document bevat een aantal juridische verplichtingen die bij u als bekend worden verondersteld. Daarom nodigen wij u uit om dit document zorgvuldig door te lezen en al uw vragen te stellen aan info@breadlineafrica.org.za or +27 21 418 0322

Breadline Africa’s website mag alleen worden gebruikt voor wettige doeleinden en activiteiten. Wij verbieden ieder gebruik, daaronder begrepen het overdragen, plaatsen en verspreiden van onze website van welk aard of inhoud dan ook, dat enige wet of regeling van enig land schendt.

Hieronder wordt begrepen:

Iedere activiteit die de bedoeling heeft om enig individu in of buiten zijn grenzen te belasteren, in een kwaad daglicht te stellen, lastig te vallen in daad of woord, te kwetsen of fysiek te bedreigen; daaronder begrepen iedere poging om ongepast of belastend materiaal op de site te plaatsen, daarmee te verbinden, daarop over te brengen of anderszins daarop te verspreiden.

Gebruikersinformatie:

Het doel van dit privacybeleid is om aan donateurs uit te leggen wat voor soort informatie wij zullen verzamelen en hoe die informatie wordt gebruikt. In de meeste gevallen zullen we deze informatie verzamelen zodanig dat de donateur er op kan vertrouwen en op een wijze waardoor wij voortdurend de meest relevante inhoud en dienst kunnen aanbieden waar u behoefte aan heeft.

Breadline Africa respecteert de privacy van de donateur en de privacy van hen die deze website bezoeken. Wij streven naar de bescherming van de vertrouwelijkheid van onze donateurs en gebruikers inclusief alle persoonlijke informatie waarover wij komen te beschikken door het contact met ons.

Breadline Africa zal mogelijk gebruik maken van uw persoonlijke gegevens om contact met u te leggen over donaties en over nieuws betreffende donaties; of zal u uitleg geven over zaken met betrekking tot het aanbieden van diensten en in sommige gevallen om uw reactie vragen.

Breadline Africa behoudt zich het recht voor gegevens over donateurs bekend te maken waar nodig en te goeder trouw indien de wet dit vereist, voor een beroep op onze rechten of om ons tegen wettelijke aanspraken te kunnen verdedigen.


NEDERLAND

 

Contact: Nancy van Bilsen
Voorzitter: Renée Hopster

Tel: +31 (0)20 737 0296

Email: info@breadline-africa.nl

Postal Address
Stichting Breadline Africa Nederland
IJburglaan 1034
1087 JK Amsterdam
Nederland

ZUID-AFRIKA

 

Contact: Tim Smith (Directeur)

Tel: +27 21 418 0322
Fax : +27 21 418 6406
Email : info@breadlineafrica.org.za


Adres

PO Box 6
Green Point
Cape Town, 8051
Zuid-Afrika

VERENIGD KONINKRIJK

Contact: Wendy Hill
Voorzitter: Louise Seligman

Tel: +44 (0)1473-259 048
Fax: +44 (0)1473-259 355
Email: info@breadlineafrica.org.uk

Adres:
29 Lower Brook Street
Ipswich
Suffolk
IP4 1AQ
England

IERLAND

 

Contact: Peter Wallis
Voorzitter: Noo Wallis

Tel: +35 (0) 1 4977110

Email: info@breadlineafrica.ie

Adres:
PO Box 9737
Glenageary
Co. Dublin
Ierland

Last updated in August 2015