Sleutelpartners

Meer dan infrastructuur: het creëren van strategische samenwerking voor de verdere toekomst

Een in 2015, door organisaties die ondersteund worden door Breadline Africa, uitgevoerde evaluatie van ons werk, heeft ons geleerd om het belang van partnerschappen te begrijpen zodat zowel toekomstige successen als de duurzaamheid van initiatieven beter ondersteund worden. Wij hebben hieruit geleerd dat ons model van aanleg van infrastructuur zoals het plaatsen van omgebouwde zeecontainers, na realisatie nogal veel monitoring en evaluatie vergt.

Dit heeft geleid tot een strategische verschuiving in de manier waarop we denken over onze invloed. We zijn daarom de mogelijkheden aan het verkennen voor samenwerking met partners die in staat zijn de juiste ondersteuning te bieden aan (andere) belangrijke aspecten van ons werk die uitgevoerd worden door de organisaties die wij steunen.


Sleutelpartners

Center for Early Childhood Development

Door ons voortdurende contact met ECD centra worden we vaak bewust van de druk die zij ervaren om telkens weer een stimulerend leerprogramma te leveren. Wij zijn geen experts op dit gebied en we zijn daarom zeer erkentelijk voor het advies en de ondersteuning van het Center for Early Childhood Development (CECD) waar we regelmatig dankbaar gebruik van maken.

Dit jaar belden we het CECD op met het urgente verzoek een praktijkopleiding te geven aan de personeelsleden op twee ECD centra die ondersteund worden door Breadline Africa. Deze steun heeft onze opvatting bevestigd dat aanzienlijke winst èn extra middelen kan worden bereikt door een gerichte strategische samenwerking met andere partners.


roomtoread logo2

Room to Read

We zijn erg enthousiast over de samenwerking met Room to Read om in 2017 vijf bibliotheken te vestigen in Bushbuckridge, in de provincie Mpumalanga.

Met financiering dankzij de Nationale Loterijen Commissie, zal Breadline Africa vijf bibliotheekvoorzieningen op scholen plaatsen die voldoen aan de criteria van Room to Read. Daarbij zal Room to Read deze geselecteerde scholen hun meerjarige alfabetiseringsprogramma aanleveren om de nieuwsgierigheid bij jonge leerlingen aan te wakkeren om te leren lezen en schrijven. Dit partnerschap richt zich er op een brug te slaan tussen de aanleg van infrastructuur en het alfabetisering ontwikkelingsprogramma om basisschoolleerlingen de vaardigheden en de gewoonte van het lezen te ontwikkelen en te ondersteunen. Maar we zijn ook ons bewust van het belang om zeer jonge kinderen kennis te laten maken met aantrekkelijk leesmateriaal.

Daarom gaan we diverse modellen voor samenwerking onderzoeken voor de oprichting van bibliotheken in andere omgevingen dan scholen, zoals bijvoorbeeld de ECD centra en inloopcentra, juist op die plekken waar de inrichting van een adequate, kindvriendelijke bibliotheek wat is verwaarloosd.2016 Corporate sponsors


ATNS logo   WiproLogo  myschool_logo_on_white_print     salfreds-bus-company        BBDO CMYK_c_onBlue_slogan_stacked     hollard-logo      pep      radissonblu_logo


2016 Government sponsors


PIC logo Basic Education LOGO NLC-Logo-Lotto-Funded


2016 NGO sponsors


Room to Read logoBooks For Africa (BFA) logo High ResCECD Logo colour jpegnali ibali logo_black_300dpischool-aid-logo


2016 Foundation sponsors


Willem van Dedem Stichting shout-sa-new-logo  OceanaFoundationLogoCMYK