Veel gestelde vragen

Wat is Breadline Africa?

Breadline Africa is een in Zuid-Afrika, het Verenigd Koninkrijk en in Nederland geregistreerde non-profitorganisatie met kantoor in Kaapstad en beschikkend over het ANBI en Goede Doelen Keurmerk. Breadline Africa is één van de grootste leveranciers van omgebouwde zeecontainers om armoede te verlichten in Zuid-Afrika en heeft inmiddels sinds haar oprichting in 1993, meer dan tweehonderdtachtig containers geplaatst in door armoede geteisterde gebieden. Wij geloven dat elk kind het in zich heeft om iets speciaals met zijn leven te doen. Zodra de verbeeldingskracht van een kind ontwaakt, ontstaan er kansen om het pad van hun eigen toekomst kunnen kiezen. Breadline Africa maakt deze ontwikkelingstocht mogelijk door initiatieven en infrastructuur aan te bieden. De omgebouwde containers worden ingezet als voorschoolse educatieve opvang, kleuterscholen, schoolbibliotheken, gemeenschapskeukens en sanitaire voorzieningen.

Show less
Heeft Breadline Africa zich altijd gericht op omgebouwde zeecontainers?

Breadline Africa realiseerde zich in 1993 dat er vanuit de basis moet worden opgebouwd en ontwikkeld om zo langzaam een natie op te bouwen en dat overheidsstructuren niet de juiste positie hebben om dit proces te faciliteren. Het begon met het geven van aandacht aan gemeenschapsinitiatieven die Breadline Africa kon stimuleren met financiële ondersteuning en tegelijkertijd haar donateurs de verzekering te geven dat hun bijdragen op de juiste wijze werden ingezet en het best haalbare resultaat zou worden bereikt. Sinds de oprichting financiert Breadline Africa kleine, lokale initiatieven en heeft zij inmiddels een stevige staat van dienst opgebouwd als fondsenwervingsorganisatie; in de periode tussen 1993 en 2013 is meer dan ZAR 117.000.000 (omgerekend € 8.434.417,00) geïnvesteerd aan ruim driehonderddertig projecten.

Show less
Hoe bepalen jullie wie er geholpen worden?

Wij ondersteunen direct die projecten die in de mailings vernoemd worden. Alle extra gelden gaan naar andere soortgelijke projecten die voldoen aan onze strikte eisen en waarvan wij het vertrouwen hebben dat zij succesvol zullen zijn. Lees hierover het Container Programma en hoe u dat kunt ondersteunen. Ook zijn we voortdurend op zoek naar bedrijven die ons willen helpen en hebben daarvoor een lijst van geschikte projecten opgesteld die direct ondersteund kunnen worden. Lees daarvoor ook: Word Betrokken - voor bedrijven.

Show less
Hoeveel van het geld gaat er naar de projecten? Hoe verantwoorden jullie de financiële boekhouding?

Alle beschikbare netto gelden worden aan projecten toegekend nadat werkkapitaal is gereserveerd voor kosten van het fondsenwerfprogramma, administratiekosten (zoals bankkosten, het selecteren van de juiste projecten, boekhouding en accountantscontrole etc) en kwaliteitscontroles van de projecten. De financiële administratie van Breadline Africa wordt gecontroleerd door onafhankelijke instanties, conform de wetgeving van de verschillende landen waar Breadline Africa fondsen werft. De besturen in de verschillende landen zien toe op een gezond financieel beheer.

Show less
Hoe controleren jullie dat het geld op de goede plek terecht komt? En wat gebeurt er als een project mislukt?

In Kaapstad heeft ons team direct en frequent contact met de mensen van de projecten. In aanvulling op het strenge selectieproces voor nieuwe projecten, worden de projecten ook regelmatig bezocht, ook onaangekondigd. De onaangekondigde bezoeken zijn vaak erg nuttig omdat de mensen ter plekke niet de juiste vaardigheden hebben om een goed verslag te kunnen geven of niet goed beseffen welke informatie we graag willen hebben. Tot nu toe is er slechts één project geweest waarvan we de steun hebben ingetrokken.

Show less
In welke landen zijn jullie actief?

In het verleden ondersteunde Breadline Africa in verschillende landen in zuidelijk Afrika met  uiteenlopende fondsen maar recentelijk hebben we onze focus alleen gecentreerd op Zuid-Afrika zodat we beter en gerichter fondsen kunnen inzetten en beheren. De behoefte in Zuid-Afrika aan onze hulp neemt alleen maar toe.

Show less
Wat zijn fiscale gevolgen van donaties?

Dat varieert per land. In Nederland zijn donaties vrijgesteld van belasting, mits ze worden toegekend aan gecertificeerde goede doelenorganisaties. Breadline Africa Nederland is een gecertificeerde goede doelenorganisatie en mag het ANBI-Keurmerk dragen.

Show less
Heeft het zin om regelmatig geld naar dezelfde organisatie over te maken, zoals Breadline Africa?

Als u tevreden bent met het werk dat wij doen, is het beslist de moeite om een regelmatige donatie  (door bijv. maandelijkse of jaarlijkse automatische afschrijving), te overwegen. Daarmee worden de administratieve kosten verminderd en draagt u bij aan een solide financiële basis.

Show less
Doen jullie niet het werk dat de overheid zou moeten doen, zoals het leveren van bibliotheken?

Afgezien van het feit dat Zuid-Afrika jaarlijks ongeveer 18,5% van zijn BNP spendeert aan onderwijs, bevindt de onderwijssector zich in een crisis die verergerd wordt door een onacceptabel hoog aantal jonge mensen dat niet kan lezen, schrijven en rekenen op basisschoolniveau. Wat alfabetisering betreft kent Zuid-Afrika dezelfde uitdaging als andere ontwikkelingslanden in de wereld. Er zijn grote, uitgestrekte landelijke gebieden met een inadequate infrastructuur, waar scholen kampen met een onderbezetting aan leerkrachten en middelen. Ouders zijn om uiteenlopende redenen meestal niet in staat om bij te dragen aan hun kinds ontwikkeling, bijvoorbeeld door lange werkdagen, lange woon- werkafstanden die vaak lopend afgelegd moeten worden of een eigen gebrek aan lees- en schrijfvaardigheden. Het is de verantwoordelijkheid van de overheid dat onderwijzers en docenten de juiste opleiding krijgen en scholen de juiste middelen. Helaas is dit niet geval voor vele basisscholen in Zuid-Afrika. Het Mandela Day Library School Project is gestart als reactie op de kritieke situatie waarin veel Zuid-Afrikaanse scholen zich bevinden, waar 80% van de scholen niet over een simpele basisbibliotheek beschikt.

Show less
Doen jullie niet het werk dat de overheid zou moeten doen, zoals het voorzien in voorschoolse educatieve opvang en kleuterscholen?

In Zuid-Afrika leven miljoenen mensen die verspreid over vele kleine nederzettingen wonen. Vaak gaat dit gepaard met werkloosheid waardoor de families geen schoolgeld kunnen betalen. Een groot aantal kinderen in de leeftijd tot vijf jaar gaat daarom niet naar een vorm van voorschoolse opvang. Deze kinderen zijn bijzonder kwetsbaar en velen vertonen allerlei symptomen van dagelijkse ondervoeding en kunnen snel slachtoffer worden van kindermisbruik. Hun wereld is zo klein dat ze verstoken blijven van verbeeldingskracht zodat ze niet zien dat er veel meer is in de wereld dan de dagelijkse ellende om hen heen. Zij hebben geen toekomst.   Onderzoek laat zien dat de eerste duizend dagen van een kind cruciaal zijn in de ontwikkeling van het brein. Kinderen hebben goede gezondheid nodig, goed voedzaam eten en een gezonde, ondersteunende leefomgeving. Voorschoolse educatieve opvang bevordert mentale en psychologische gezondheid, vergroot de schoolrijpheid en reduceert de kans op riskant gedrag wat van vitaal belang is voor de latere cognitieve en fysieke ontwikkeling. Erger nog: 17% van de Zuid-Afrikaanse kinderen leidt aan ernstige groeistoornissen, veroorzaakt door ondervoeding, 1,8 miljoen kinderen woont in nederzettingen en slechts 55% van de drie- tot vier jaar oude kinderen gaat naar een kleuterschool. Breadline Africa gaat op zoek naar bestaande initiatieven van voorschoolse opvang (vaak behuisd in benauwde, lekkende en onveilige gebouwtjes) en biedt hen door de plaatsing van omgebouwde zeecontainers, veiligere en ruimere klaslokalen, keukens en sanitaire ruimten, kortom voorzieningen om in de bovenstaande behoeften te kunnen voorzien.

Show less
Wat is jullie band met kerken?

We geven geen geld direct aan kerken. Echter, in de meest schrijnende gebieden, zijn er vanuit kerken allerlei projecten opgezet, die al infrastructuur hebben en verantwoording afleggen. Projecten in deze gebieden die aan onze eisen voldoen, worden door ons geholpen. We houden goed toezicht op deze projecten om te voorkomen dat er geen groepen worden bevoordeeld op basis van religieuze opvattingen.

Show less
Zet Breadline Africa zelf ook vrijwilligers in?

Veel van onze projecten worden georganiseerd en beheerd door hoofdzakelijk vrijwilligers. Echter, wij organiseren zelf geen plaatsen voor vrijwilligers. Maar wij kunnen wel voor mensen die als vrijwilliger willen werken, contact leggen met de verschillende, geschikte projecten die wij ondersteunen, om daar concreet aan de slag te gaan. Op ons kantoor bieden we soms ook ruimte voor vrijwilligers maar dat is afhankelijk van welke kennis en vaardigheden er nodig zijn en de behoefte van dat moment. Alle vrijwilligersplaatsen zijn geheel onbetaald.

Show less
Is andere vorm van hulp, zoals voedselpakketten, gereedschap of kleding, ook welkom bij Breadline Africa?

Helaas kunnen we als gevolg van de hoge kosten die gepaard gaan met logistiek, stalling, transport en invoerbelasting, geen grote pakketten van voedsel, kleding en educatief speelgoed in ontvangst nemen. Kleine pakketjes die op ons kantoor in Kaapstad worden afgegeven zijn echter wel zeer bruikbaar omdat ze rechtstreeks door onze medewerkers naar de projecten gebracht worden. Lokale, niet geïmporteerde producten, zijn ook van harte welkom.

Show less