Wat we doen


Breadline Africa biedt infrastructurele projecten aan voor zowel de ontwikkeling van jonge kinderen tussen de één en zes jaar als voor het leren lezen, schrijven en rekenen van kinderen en jeugd. Op dit moment is Breadline Africa één van de grootste leveranciers van omgebouwde zeecontainers die ingezet worden voor de bestrijding van armoede in Zuid-Afrika. Breadline Africa heeft inmiddels meer dan tweehonderdachtenvijftig containers geplaatst in door armoede geteisterde gebieden, verspreid over het hele land.

De focus is gericht op drie gebieden: vroege ontwikkeling van kinderen, bibliotheken en voorzieningen om gemeenschappen te helpen. Daarnaast voorziet Breadline Africa in initiatieven zoals uitstapjes naar de zee, voedselprogramma’s en het verstrekken van schoolleerpakketjes om vele jonge kinderen een steuntje in de rug te geven. Daarmee wil Breadline Africa de verbeeldingskracht van kinderen versterken en zodoende een betere toekomst voor hen mogelijk te maken.

BA001 Infograhic_updated_01 V2

ECD Centra

Breadline Africa biedt een infrastructuur aan voor voorschoolse opvang zoals klaslokalen, toiletfaciliteiten of gaarkeukens en gebruikt daarvoor omgebouwde  zeecontainers. Het doel is om zowel het mentale als het psychologisch welbevinden van kinderen te vergroten om daarmee de schoolrijpheid van jonge kinderen te verbeteren en het risico op riskant gedrag te verminderen. De statistieken hieronder brengen het probleem van Zuid-Afrika goed in beeld:

BA001 Infograhic_updated_02


Ook zijn gereviseerde zeecontainers omgebouwd voor verschillende andere doelen zoals gaarkeukens, toiletten, tuinprojecten of om als kantoortje en opslagruimte te dienen.

Kijk naar de interactieve tabel voor een overzicht van Breadline Africa infrastructurele projecten sinds 1996.

Klik hier om de interactieve tabel zien

_MG_9236  

Bibliotheken

Het Library Project, in samenwerking met het Nelson Mandela Centre of Memory, voorziet de organisatie Mandela Day Libraries van omgebouwde zeecontainers om achtergestelde scholen over heel Zuid-Afrika te versterken. Het project is gestart in antwoord op de kritische situatie waar veel scholen in Zuid-Afrika zich in bevinden: ongeveer 80% van de scholen ontbeert een simpel bibliotheekje. Het is de verantwoordelijkheid van de overheid dat onderwijzers goed opgeleid worden en dat scholen over basisvoorzieningen beschikken maar de praktijk is helaas voor vele basisscholen in Zuid-Afrika anders. Slechts 35% van de kinderen kan op twaalfjarige leeftijd lezen en schrijven, slechts 55% van de kinderen maakt de basisschool af en 4,7 miljoen Zuid-Afrikaanse inwoners zijn volledig analfabeet.

Veertigduizend kinderen verspreid over negen provincies hebben al baat gehad bij het bibliotheekproject:

BA001 Infograhic_updated_04BA001 Infograhic_updated_03